Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Nỗi sợ hãi mang tên tôi!

"Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người không phải là cô độc hay thất bại, mà là sợ rằng tuổi trẻ trôi qua không có bất cứ trải nghiệm, không có dấn thân nào... Khi ấy, người ta sợ sự già nua ở cái tuổi mà không còn có thể nông nổi, không còn cơ hội để có thể mắc sai lầm.
Tôi không sợ tôi khác biệt, tôi chỉ sợ tôi tẻ nhạt và nhàm chán chính tôi". (C.C)

Không có nhận xét nào: