Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Không đề!!!!!!!!!!!!!

Tâm trạng
Nắng đã lên
...Sao tim vẫn lạnh?
Mưa đã tạnh
...Sao lệ vẫn rơi?
Sóng chơi vơi
...Để bờ cát đợi!
Cứ đợi hoài
...Đợi mãi vậy sao?
Mưa đang khóc
...Hay lòng rơi lệ?
Mưa rớt xuống

...Lệ ngấm vào tim

Không có nhận xét nào: