Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

BẢN CHẤT CỦA THẦN THOẠIThần thoại là gì?
Thần thoại theo Mác nói đó là vẻ đẹp “một đi không trở lại” của loài người khi xã hội nguyên thủy kết thúc. Sự thực thì trên thế giới, bất cứ dân tộc nào cũng có thần thoại.
Thần thoại là hình thức sáng tác của con người thời đại xa xưa, nó thể hiện ý thức muốn tìm hiểu vũ trụ, lý giải vũ trụ và chinh phục thế giới tự nhiên của con người. Luôn tiếp xúc với thiên nhiên kỳ vỹ, bí ẩn, con người đã hình dung, lý giải thiên nhiên bằng trí tưởng tượng của mình, tạo ra các hiện tượng xung quang mình những hình ảnh sáng tạo, những câu chuyện phong phú, hình dung ra các vị thần lớn lao, những lực lượng siêu nhiên, hữu linh. Bằng cách đó, con người đã làm ra thần thoại.
Gồm 3 bản chất:
-     Thần thoại là một hình thức văn hóa tinh thần ra đời trong các xã hội nguyên thủy, trên cơ sở những tiền đề nhận thức sau: Quan niệm vạn vật hữu linh, bái vật giáo, quan niệm tô – tem, quan niệm vạn vật tương lai,…
Người nguyên thủy có khuynh hướng diễn đạt cái trìu tượng bằng cái cảm tính, cụ thể do kém phát triển về mặt trừu tượng hóa.
Người nguyên thủy có quan niệm và thực hành ma thuật. Bởi vì tư duy nguyên thủy chưa phát triển  năng lực phân biệt, người nguyên thủy chưa phân biệt được cái chủ quan và cái khách quan, vật chất và tinh thần,…
-     Những đặc điểm tư duy trên tạo thành khối tư duy thần thoại. Tư duy thần thoại thể hiện cụ thể thành những quan niệm và truyện kể về thần thoại.
-     Người xưa tin vào các sự kiện được kể lại trong thần thoại và thường gắn liền với việc diễn xướng thần thoại với các nghi lễ.

Không có nhận xét nào: