Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

LUẬT VÀ TÌNH YÊU


Mọi tình yêu trên đời đều hợp pháp
Có luật nào cấm hai đứa yêu nhau
Cái nhìn đầu đã thẩm định từ lâu
Hai ánh mắt như những điều khế ước
Điều khoản con tim không bao giờ định trước
Điều lệ tình anh cũng đã thực thi
Rất yêu em nhưng anh chẳng có chi
Anh chỉ có con tim làm thế chấp
Quyền lợi của anh là nhìn em ngây ngất
Nghĩa vụ là nhung nhớ mỗi khi xa
Nhưng việc đời luôn tranh chấp với ta
Mải công việc anh để em buồn nhớ
Tội của anh thật khó tha mà dung thứ
Hình phạt là em giận dỗi với anh
Và mức án-lặng im em không nói
Nhưng khiếu nại của lòng ai đã tới
Giữa công đường của toà án con tim
Nắm tay em trong giây phút trang nghiêm
Toà tuyên bố :anh yêu em trọn đời trọn kiếp !

Không có nhận xét nào: