Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

KHÔNG ĐỀ


Sắc lá phong rực vàng thêm lần cuối
Trái mùa thu chín vội trước khi xa
Như ngọn đèn lửa bùng lên rực rỡ
Ánh hoàng hôn rực cháy trước hiên nhà.

Cũng có thể mùa thu chưa hết
Vẫn đang còn lưu luyến khách đi qua
Cũng có thể là tôi đến chậm
Thấy màu mây rừng lá tưởng còn thu.

Không có nhận xét nào: