Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Đọc lại Chí Phèo, thấy nhớ Thị Nở


Nỗi niềm Thị Nở
(Quang Huy)
Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi.
Dở hơi nào dở hơi gì
Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình.
Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay.
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ mình em biết anh say rất hiền.
Anh không nhà cửa bạc tiền
Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo.
Cái tên mơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao.
Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày.
Khen cho con Tạo khéo tay
Nồi này thì úp vung này chứ sao?
Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà.
Người ta mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh.
Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.

Không có nhận xét nào: