Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

CHỈ MỘT

“Chỉ một cành lá rụng
Thiên hạ biết thu sang”
Chỉ một lần sang ngang
Là biết đời ngang trái.

Lên chùa chắp tay bái
Chỉ mong một tình yêu
Nhưng lòng mãi cô liêu
Đợi với chờ hạnh phúc.

Sinh ra trong sung túc
Đâu có biết khổ đau
Nhưng chỉ một bể dâu
Xô đời ra tận bể.

Đau khổ làm sao kể
Lấy gì san sẻ nhau ?
Đời có trước có sau
Ai biết đâu mà trễ.

Chia sẻ không hề dễ
Nên cần một bờ vai
Để khi làm gì sai
Ta có nơi chống đỡ.

Tình yêu dễ tan vỡ
Mất rồi chỉ khổ đau
Chi bằng cầm tay nhau
Tới chân trời hạnh phúc.

Không có nhận xét nào: