Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Vô cảm!

Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa cũ. Có rất nhiều người, trước khi để tâm thì đã thành người cũ.

Cuộc sống không bán vé khứ hồi, mất đi thì không bao giờ có lại được. Chúng ta đều già quá nhanh. Nhưng sự thông minh thì lại đến quá muộn.

Thực chất, người vô cảm là người đã bị đem lòng tin ra thử thách quá nhiều lần.

Không có nhận xét nào: