Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Anh sẽ… ở lại!


Anh không biết mình có vấn đề
Hay sự thực diễn ra như vậy
Cứ ngẫm nghĩ mà chẳng thể hiểu
Con người em. Tất cả về em.

Quả thực là anh đã chấp nhận
Làm một kẻ có nợ chẳng duyên
Anh cũng biết là nên chấp nhận
Khổ khổ, đau đau hơn là điên.

Người ta bảo không tiền thì khổ
Nhưng thấy mình chẳng khổ bao nhiêu
Tháng ngày sống, vui vẻ và sống
Chẳng muộn phiền nghĩ đến ngày mai.

Hơn một năm nữa, anh sẽ có
Một tấm bằng tốt nghiệp trong tay
Anh sẽ là Cử nhân đại học
Và anh về… cưới vợ, sinh con.

Hay anh sẽ tìm phương trời mới?
Sống cuộc sống không của riêng anh
Biết đâu đó anh sẽ ở lại
Tìm ai đó? Có thể là em.

Anh chẳng tìm. Anh chẳng tìm nữa
Tìm làm gì hạnh phúc tương lai
Vì anh biết bây giờ anh sống
Cũng có ngàn hạnh phúc trong tay.

Không có nhận xét nào: