Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Ngựa và anh!


Lần đầu tiên hai đưa quen nhau
Anh chưa biết tên em, lẫn tuổi
Không nhắn tin chưa lần đối thoại
Nhưng cứ ngỡ đã gặp từ lâu.

“Gặp ở đâu? Cứ bày đặt mãi!
Ở trên lớp chứ còn ở đâu?”
Em cô gái tên H, tuổi ngựa
Ngồi trên anh có mấy dãy bàn.

Rồi một ngày anh nói thương em
Thương cô gái tên H tuổi ngựa
Anh hay đùa mình “Người coi trạm”
Điểm dừng chân nơi ngựa đi qua.

Đường em đi dài, rộng và xa
Em luôn muốn tiến về phía trước
Bước qua anh, rồi ngựa chạy mãi
Anh đợi chờ! Đếm thời gian trôi.

Em hứa rằng sẽ quay trở lại
Gặp anh và gắn bó với anh
Thế nên anh cứ chờ em mãi
Đến một ngày lỡ nhịp tương lai.

Rồi một ngày bỗng dưng em đến
Trạm đã tàn, người chẳng như xưa
Tình đã chết khi trông chờ mãi
Cũng bởi ngựa đã giết tim ai?

Không có nhận xét nào: