Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

MẶT TRỜI CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NGỦ


Ôi mặt trời của những người không ngủ
Ngôi sao buồn với nghìn tia sáng nhỏ
Lung linh nhiều nhưng bất lực trước màn đêm,
Đưa anh về với kỷ niệm ấm êm.

Và quá khứ như em đứng đó,
Hồi hộp cháy mà không lửa đỏ.
Bạn tình ơi trông em gần mà xa,
Em sáng nhiều sao giá lạnh lòng ta?

Không có nhận xét nào: