Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Khoảng Cách


Em vẫn ở bên anh…
Nhưng lúc nào cũng cách xa một khoảng
Khi tỉnh dậy anh vẫn thường hốt hoảng
Bên cạnh mình chẳng có một ai!

Ngỡ lúc nầo em cũng ở quanh đây
Và hiểu hết mọi vui - buồn - sướng - khổ
Nhưng ai biết niềm vui như cánh gió
Còn nỗi buồn lặng lẽ thấm cô đơn.

Anh bước giữa đời chân dại chân khôn
Đâu biết khóc cười cũng ngọt ngào, cũng đắng
Đâu thấy lỗi lầm mang trên mình biển cấm
Để tìm người tin cậy lúc phong ba?

Không có nhận xét nào: