Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Các cập nhật Chính sách Riêng tư của chúng tôi

 

Twoo

 

Là những chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng mối quan hệ giữa mọi người, chúng tôi tại Twoo, biết rằng sự minh bạch là chìa khóa cho bất cứ một mối quan hệ lành mạnh nào.

Chúng tôi đang cập nhật các điều khoản hợp đồng của chúng tôi và muốn chia sẻ một số thông tin chính với bạn:

1. Tăng tính dễ hiểu.

Chúng tôi đã tổ chức lại và làm rõ Chính sách Quyền Riêng tư để làm cho nó dễ hiểu hơn cả trước đây về những dữ liệu mà chúng tôi có về bạn, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó và cách bạn có thể kiểm soát được thông tin của mình. Chúng tôi cũng đã thêm những ví dụ và thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất hữu ích để giải thích rõ hơn về các thực hành của chúng tôi.

2. Theo kịp công nghệ.

Chúng tôi đã cập nhật Chính sách Cookie của chúng tôi để đảm bảo nó luôn cung cấp các thông tin cập nhật nhất có thể.

3. Phục vụ những người dùng ở Châu Âu.

Quy định Tổng quát về Bảo vệ Dữ liệu ("GDPR") sắp tới đặt ra những bổn phận mới đối với các công ty cung cấp dịch vụ cho người dân trong Liên minh Âu châu. Chúng tôi đã cập nhật Chính sách Quyền Riêng tư đểđề cập đến các nghĩa vụ cụ thể của GDPR.

Những thay đổi ảnh hưởng tới Chính sách Quyền Riêng tưChính sách Cookie của chúng tôi và sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Twoo!
Twoo Nhóm Twoo

 

Không có nhận xét nào: